CAZANELE MICI

Călătoria prin Banatul Montan nu este împlinită fără a vizita pe uscat sau pe apă  Clisura Dunării, cel mai grandios şi mai spectaculos defileu al Dunării.

Dunărea este cel de-al doilea fluviu ca lungime din Europa, după Volga, cu un curs de apă de 2860 km,  din care 1075 km sunt pe teritoriul României.  Partea cea mai încântătoare este între Baziaş şi Orşova, cu a cărei frumuseţe nu poate rivaliza nicio altă porţiune sau altă regiune din Europa.

Destinul dat de natură a făcut ca atât la obârşia fluviului, cât şi la vărsare, locul să poarte numele cu atributul „negru”. Izvoarele sunt în Munţii Pădurea Neagră (Schwartzwald, Germania), iar cele trei braţe de la vărsare (Chilia, Sulina şi Sf. Gheorghe) îşi pierd apele în Marea Neagră (România).

Dunărea deţine totodată un alt superlativ: este fluviul care străbate cele mai multe ţări şi 4 capitale europene, în călătoria sa perpetuă pe „bătrânul” continent.

          În cele 10 ţări (Germania, Austria, Slovacia, Croaţia, Ungaria, Serbia, România, Bulgaria, Moldova şi Ucraina), marele fluviu „conferă nobleţe şi măreţie locurilor pe unde trece, iar pe alocuri priveliştea îmbinând întinderea strălucitoare de apă cu ţărmurile abrupte, stâncoase şi împădurite oferă un impresionant spectacol Aceasta se întâmplă mai ales în Clisură.[Meilă M., 2011].

Denumirea fluviului nu diferă prea mult în limbile celor 10 ţări riverane: Donau în germană, Dunaj în slovacă, Duna în limba maghiară, Dunav la sârbi şi bulgari, Dunai în limba rusă şi Dunăre în limba română.

Traseul propus este o călătorie de neuitat până la Cazanele Dunării, un adevărat monument al naturii prin sculpturile pe care Dunărea le-a creat, în truda sa de a-şi croi drum de-a curmezişul Carpaţilor.

Traseul turistic nr. 9: Drumul „Cazanele Dunării”

Între Eşelniţa şi Plavişeviţa, Dunărea s-a întrecut pe sine şi a creat locul cel mai căutat ca atracţie turistică a defileului: Cazanele Dunării.  

Notorietatea este pe deplin meritată, pentru că aici Dunărea „fierbe” între pereţii abrupţi tăiaţi în calcar, fenomen care poate fi înţeles numai dacă turistul îl vede direct, din mijlocul apei.  Deşi frumuseţea maiestuoasă a peisajului lasă în umbră orice încercare de a-l descrie în cuvinte, vom povesti călătoria pas cu pas.

Îmbarcarea pe vaporaş se face fie din portul Orşova, fie din apropierea locului de agrement numit „Insula Orşovei”. Cu emoţia unei călătorii pe valurile Dunării, turistul este îndemnat să privească aşezarea „în amfiteatru” a noului oraş Orşova, cea mai frumoasă localitate  de pe Clisura Dunării. Rotind privirea spre capătul de nord al oraşului,  se vede „gura” Cernei, unde legendarul râu îşi varsă apele în Dunăre. Nu departe de Golful Cernei este Portul Orşova, iar apoi, pe Dunăre în jos, la aproape 2 km, se poate repera locul unde a fost insula Ada Kaleh. Pentru turiştii dornici de aventură, nu este departe ziua când vor putea face scufundări pentru a vedea în adâncuri „Orientul scufundat”, după inundarea insulei cu apele Lacului de acumulare Porţile de Fier, în 1971.

Colţ de lume străină, aruncat de soartă, simbolic, între valuri care trec,            Ada–Kaleh se ascunde după o legendă şi un moment liric. Legenda a creat-o un  derviş bătrân şi blând, Mischin Baba, care, în turceşte, înseamnă sărac. Şi săraci au fost aproape toţi turcii din insulă, dar au ştiut să-şi poarte viaţa simplă. Momentul liric este de retrăire a luptelor de peste două veacuri ale cărăşenilor cu turcii. Iar cărăşanul a şters din suflet până şi amintirea timpurilor turceşti.[Birou V., 1982].

Tot sub apele golfului este şi vatra vechiului oraş Orşova.

Odată cu pornirea vaporului pe Dunăre în sus, se poate vedea deasupra oraşului Orşova, pe Dealul Moşului, Mănăstirea „Sfânta Ana” (ctitor Pamfil Şeicaru), care  veghează Dunărea şi municipiul.  

După 5 km de mers (km 960 fluvial), se ajunge la confluenţa cu pârâul Eşelniţa. Este locul unde, în primul război romano-dac, în anul 101 d.Hr., ostaşii romani au trecut Dunărea pe vase, pentru a înainta spre inima Daciei.

La km 962 fluvial se ajunge în Ostrovul Ogradena unde, în locul satului înghiţit de ape, pe malul stâng al Dunării se înşiră case de vacanţă şi pensiuni nou construite, care de care mai atrăgătoare prin ofertele de masă, casă şi agrement.

După o călătorie de la km 955 fluvial (Orşova) până la km 965 fluvial se intră în Cazanele Dunării, care se întind pe aproape 9 km, incluzând şi Golful Dubova care face legătura dintre Cazanele Mici (3,6 km) şi Cazanele Mari (3,8 km).

Dunărea este fascinantă şi spectaculoasă pe întreaga „clisură”, însă mai frumoasă, mai impunătoare şi mai enigmatică este numai la cele două „cazane”. Aici, timpul şi apa au lucrat asupra calcarului alb, plăsmuind un monument natural unic.

 Cazanele Mici se află între Valea Ogradena şi Golful Dubova şi au o lungime de 3,6 km, între km 965 fluvial şi km 968,6 fluvial. Ele sunt străjuite de munţii Ciucaru Mic (313 m) de pe malul românesc, faţă în faţă cu munţii Strbacul Mic (626 m), de pe malul sârbesc. Cazanele Mici sunt ultima poartă deschisă a apelor Dunării în drumul lor spre mare. Aici, valea se îngustează atât de mult, încât pereţii de calcar de pe cele două maluri sunt doar la 150 m. Este locul unde, înainte de 1989, tinerii săreau de pe vapor în apă, trecând Dunărea înot, în Serbia (fosta Iugoslavie) şi luând calea spre Occident, în căutarea libertăţii. Ca peste tot unde albia se îngustează, şi la Cazanele Mici adâncimea apei creşte şi ajunge până la 100 m.

Cazanele Mari sunt despărţite de Cazanele Mici prin Golful Dubova, care se întinde pe aproape 1,4 km. Este denumirea porţiunii de defileu cuprinsă între Golful Dubova şi Valea Plavişeviţei. Pe o lungime de 3,8 km, între km 970 şi km 973,8, fluviul este mărginit de pereţii abrupţi şi înalţi de calcar ai munţilor Ciucaru Mare (318 m) şi Strbacul Mare (768 m). Ciucaru Mare aparţine Munţilor Almăjului din România, iar Strbacul Mare este din lanţul Munţilor Miroc din Serbia. La Cazanele Mari, malurile fluviului se apropie unul de celălalt la aproape  200 m, iar adâncimea apei atinge 80 m. Chiar şi înainte de construirea barajului, Dunărea avea  aici o adâncime de 45 m. Deşi Ciucaru Mare nu este înalt, pereţii verticali care se ridică deasupra apei la peste 200 m şi fluviul care „curge la picioare” oferă o imagine spectaculoasă a Dunării care „fierbe” la Cazane. Prin curenţii mari din adâncuri se creează la suprafaţa apei „bulbuci”, dând senzaţia de fierbere. Barajul de la Porţile de Fier a mai încetinit din viteza curentului care depăşea 5 m/s (18 km/h).

Cazanele Dunării fac parte din Parcul Natural Transfrontalier „Porţile de Fier” şi constituie rezervaţie  naturală, în care sunt ocrotite plante submediteraneene unice, care se găsesc numai în această zonă. Când vine primăvara, Cazanele înverzesc, simţi cum trăieşte natura.  Vine luna aprilie şi pe stâncile din Cazanele Mari, către Peştera Veterani, înfloreşte laleaua de clisură (Laleaua Cazanelor). Sunt mii şi mii de flori galbene, cu tulpini lungi, pornind din crăpăturile muntelui, o minune a rezistenţei în stâncă. În mai, miroase a liliac sălbatic în Cazane. Trec florile lila, vine rândul florilor albe de salcâm, care te îmbată cu parfumul lor. Apoi înfloresc teii, alt miros, altă delectare. După care începe să se simtă mirosul de peşte. E semnul că a venit vara.

 Se poate face baie în Dunăre şi e „fir întins” la pescuit. Nopţile de august sunt cu lună plină, când se văd stelele căzătoare. Toamna, peisajul de la Cazane îşi schimbă culorile, iar la sfârşitul lunii octombrie e mirific. Vine iarna, moale şi domoală la Cazanele Dunării, un „respiro” până la trezirea din nou a naturii, cu o dorinţă şi mai mare de viaţă.

În timp ce Cazanele Mici pot fi văzute şi de pe uscat, deoarece drumul DN 57 şerpuieşte pe lângă Dunăre de-a lungul defileului, Cazanele Mari se văd doar de pe apă printr-o croazieră pe Dunăre.  

Până nu demult, pe această porţiune a Dunării, navele circulau cu multă dificultate, deoarece pe fundul fluviului existau stânci şi praguri de piatră (gherdapuri), însă, odată cu construirea barajului Porţile de Fier, Dunărea a devenind un „mare lac” pe care se poate naviga cu uşurinţă.

La intrarea vaporului în Cazanele Mici (km 964,5 fluvial), pe malul sârbesc poate fi văzută Tabula Traiana, iar la mijlocul Cazanelor Mici, pe malul românesc, în Golful Mraconia (km 967 fluvial), este Statuia lui Decebal, atât de căutată de turişti.

Înaintea vaporului, la numai 500 m de statuia în stâncă, se vede Mănăstirea Mraconia, cunoscută  şi sub numele de „Mănăstirea de sub apă”.  

După mănăstire, malurile abrupte, împădurite la bază şi golaşe spre culme, domină oglinda apei cu înălţimile lor de peste 150 m, aflate unul de celălalt atât de aproape, la o distanţă egală cu înălţimea lor.

Continuând călătoria „contra curentului”, se ajunge la km 970 fluvial unde Dunărea se lărgeşte în bazinetul Dubova, cu înfăţişare de golf, pe malul căruia este aşezată localitatea Dubova.

Privind frumoasele case de vacanţă şi pensiunile din Golful Dubova, nici nu vă veţi da seama că abrupturile calcaroase restrâng iarăşi oglinda de apă la mai puţin de      350 m şi se intră în cel mai impresionant loc: Cazanele Mari.  

În timp ce în Cazanele Mici predomină lapiezurile, Cazanele Mari sunt pline de doline şi peşteri, dintre care cele mai cunoscute sunt: Peştera Ponicova şi Peştera Veterani.

Odată cu parcurgerea celor 3,8 km prin Cazanele Mari, la km 973,8 fluvial, vaporul va face cale întoarsă spre Orşova şi, după cei aproape 15 km de călătorie la dus şi tot atâţia la întors, veţi spune: „voi reveni aici cât de curând”.  

Lasă un răspuns