Denumirea

Localizare

Aria de existenţă

1. Pinul Negru de Banat

Domogled, Munţii Cernei, Clisura Dunării

Stâncării calcaroase

2. Tisa

Munţii Cernei, Aninei, Almăjului, Semenic

Păduri termofile

3. Alunul turcesc

Domogled, Munţii Aninei

Păduri termofile

4. Vişinul turcesc

Cheile Nerei

Păduri termofile

5. Garofiţa bănăţeană

Domogled, Cheile Nerei, Clisura Dunării

Stâncării calcaroase

6. Bujorul de Banat

Baziaş – Divici

Stâncării calcaroase

7. Măceşul de Beuşniţa

Beuşniţa – Cheile Nerei

Păduri foioase pe calcare

8. Jugastrul bănăţean

Valea Mare, Clisura Dunării

Păduri termofile

9. Laleaua Cazanelor

Clisura Dunării

Stâncării calcaroase

10. Narcisa de Zerveşti

Zerveşti

Fâneţe umede

11. Floarea Semenicului

Munţii Semenic

Stâncării subalpine

12. Floare de colţ

Munţii Ţarcu – Godeanu

Stâncării alpine

13. Iedera albă

Valea Mare

Păduri termofile

14. Brânduşa galbenă

Clisura Dunării, Cheile Nerei, Domogled

Asociaţii sibriac

15. Păducelul negru

Valea Mare, Clisura Dunării

Asociaţii sibriac

16. Urechea ursului

Munţii Cernei

Stâncării calcaroase

17. Tămâioara

Munţii Cernei, Domogled

Stâncării calcaroase

18. Lăcrămioare

În tot teritoriul  Banatului Montan

Păduri foioase

19. Ghimpele

Munţii Aninei, Munţii Cernei, Munţii Locvei

Păduri foioase pe calcare

20. Cornişorul

Munţii Aninei, Munţii Cernei, Munţii Locvei

Păduri foioase pe calcare

21. Stânjenelul

Munţii Cernei, Clisura Dunării

Rarişti

22. Casiţa

Pădurea Berzoviei, Cheile Nerei, Clisura Dunării

Păduri tip şleau

23. Săbiuţa

Clisura Dunării, Cheile Nerei

Coastele însorite

24. Papucul doamnei

Munţii Ţarcu-Godeanu

Pajişti alpine

25. Sângele voinicului

Munţii Ţarcu-Godeanu

Pajişti alpine