3) Parcul Domogled – Valea Cernei se întinde pe trei judeţe: Caraş – Severin, Mehedinţi şi Gorj, şi are o suprafaţă de 61 121 ha, din care 21 923 ha în judeţul Caraş – Severin.

        În Banatul Montan, de-a lungul Văii Cernei, parcul cuprinde 7 rezervaţii naturale:

Nr.crt

Rezervaţie

Localitate

Tip

1

Domogled

Băile Herculane

Mixtă

2

Belareca

Cornereva şi Mehadica

Forestieră

3

Coronini -Bedina

Băile Herculane şi Mehadica

Mixtă

4

Iauna – Craiova

Cornereva

Mixtă

5

Iardaşiţa

Mehadica

Forestieră

6

Peştera lui Ion Bârzoni

Cornereva

Speologică

7

Peştera lui Adam

Băile Herculane

Speologică

Valea Cernei şi Domogledul au o atractivitate distinctă prin pitorescul peisajului, prin existenţa apelor termominerale, prin varietatea deosebită şi bogăţia florei şi faunei cu specific mediteranean, la care se adaugă ionizarea negativă ridicată a aerului.  Factorii naturali de cură de la Băile Herculane, creaţi de calităţile deosebite ale celor 20 de izvoare (din care jumătate sunt folosite!) de ape termominerale, climatul blând cu influenţe mediteraneene şi ionizarea negativă ridicată (între 2000 şi 6400 de ioni negativi / cm3 de aer) au efecte deosebit de benefice pentru organismul uman şi apropie staţiunea balneoclimaterică de cele mai renumite staţiuni din Europa, cum ar fi Davos (Elveţia), şi de cascada Niagara.

Îmbinarea elementelor naturale deosebite, şi anume peşteri termale, unice în România şi foarte rare în lume, făgete virgine, neatinse de mâna omului şi care dăinuie de veacuri, versanţi abrupţi de Pin Negru de Banat, cascade, peşteri şi chei care au o desfăşurare spectaculoasă de la 168 m (în staţiunea Băile Herculane), până la peste  2000 m, faună bogată în fluturi (peste 1 500 de specii) şi floră cu multe rarităţi oferă posibilitatea unor excursii pe trasee de neuitat. Cel mai mare fluture nocturn din România şi din Europa poartă numele ştiinţific de Saturnia Pyri, are pe aripi desenaţi nişte ochi ce nu sunt altceva decât o „mască de intimidare”  şi poate fi întâlnit în staţiunea balneară Băile Herculane.