4) Parcul Natural Porţile de Fier este cel mai mare parc din România şi se întinde pe teritoriul a două judeţe: Mehedinţi şi Caraş – Severin. El are o suprafaţă de 115 655 ha, din care aprox. 60 000 ha în judeţul Caraş – Severin, şi cuprinde 14 rezervaţii ştiinţifice cu protecţie integrală,  aflate de-a lungul Defileului Dunării, de la Baziaş până la Schela Cladovei. În Banatul Montan, de-a lungul Clisurii Dunării, parcul are 10 rezervaţii naturale, 5 în judeţul Mehedinţi şi 5 în judeţul Caraş – Severin:

Nr.crt

Rezervaţie

Localitate

Tip

1

Cazanele Mari şi Cazanele Mici

Dubova

Mixtă

2

Alion

Dubova

Mixtă

3

Tescovăţ

Sviniţa

Mixtă

4

Cioaca Borii – Tricule

Sviniţa

Mixtă

5

Fosile Sviniţa

Sviniţa

Fosilieră

6

Ostrov

Moldova Veche

Avifaunistică

7

Valea Mare

Moldova Nouă şi  Padina Matei

Mixtă

8

Râpa cu  Lăstuni

Pojejena

Mixtă

9

Balta Nera -Dunăre

Socol

Mixtă

10

Baziaş

Socol

Mixtă

Defileul Dunării de la Baziaş la Orşova este cel mai spectaculos defileu european prin alternanţa sectoarelor de îngustare şi depresionare, prin relieful carstic variat şi unic, prin specii rare  şi endemice de plante şi animale şi  prin vestigiile istorice deosebite.

Pe Clisura Dunării, de la Baziaş la Iuţi (punctul cel mai  sudic al Banatului), atracţiile turistice naturale sunt: Balta Nera – dintre Baziaş şi Socol, Valea Mare –Moldova Nouă, Ostrovul – Moldova Veche, Stânca Babacai de la Coronini, Peştera Gaura cu Muscă (254 m), Bivolii de pe Tescovăţ, Neck-ul Vulcanic Tescovăţ, Fosile din Jurasic de la Sviniţa şi Cioaca Borii –Tricule de lângă Sviniţa.

De la Iuţi încep Cazanele Dunării – partea cea mai spectaculoasă a defileului, unde sunt: Cazanele Mari, Cazanele Mici, Tabula Traiana pe malul drept sârbesc, Statuia lui Decebal în stânca din Golful Mraconia şi  Peştera Ponicova (1.67 km).