Pentru cazare, nu căutaţi un hotel de renume, ci condiţii pentru „a doua casă” care să vă ofere confortul şi siguranţa de acasă. În Banatul Montan există toată gama de unităţi de cazare: hoteluri, hosteluri, moteluri, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice, cabane, vile, popasuri turistice, campinguri şi camere de închiriat. Ele sunt evaluate pe web, aşa cum este site-ul pentru pensiuni, www.antrec.ro, al Asociaţiei Naţionale de Turism Rural, Ecologic şi Cultural. (ANTREC).

Cele 250 de unităţi de cazare din Banatul Montan oferă peste 8250 de locuri de cazare, însă, trebuie avut mare grijă că aceste structuri nu sunt repartizate echilibrat în toate zonele turistice. Pentru a cunoaşte mai îndeaproape viaţa la ţară şi a petrece câteva zile în zone deosebit de pitoreşti, luaţi o cazare în pensiunile bănăţene. Veţi simţi multă ospitalitate şi o primire ca la casa unui bănăţean. Vi se va oferi un pahar de răchie din Banat, cu urarea de „Multă sănătate!”. Se cuvine să răspundeţi cu „Mulţumesc. Sănătate !”, în timp ce îl daţi peste cap dintr-o sorbitură. (Anexa 4).