PRIMUL TEATRU DIN ROMÂNIA (1817)

Interesant

Cei care vor să ştie cum arăta „Burgtheater” din Viena, o pot face vizitând Teatrul Vechi „Mihai Eminescu”,  a cărui arhitectură imită la scară mică vechea clădire din Viena. Cum teatrul vienez a suferit foarte multe modificări în timp, astăzi, „originalul” se poate vedea  numai la Oraviţa.

Sala de spectacole, scena şi clădirea redau autentic arta barocului vienez

Privind decoraţiunile interioare se constată că domină culoarea galben auriu.

Descriere

Ajuns în Oraviţa multiculturală, turistul nu poate rata şansa de a vedea o bijuterie unică a barocului vienez sau barocul târziu (cum este numit de specialişti) din Banatul Montan: Teatrul Vechi „Mihai Eminescu”. Inaugurat în anul 1817, este primul teatru zidit din România şi totodată un simbol al vocaţiei şi al dragostei pentru artă şi cultură a locuitorilor acestor meleaguri bănăţene.

Cei care vor să ştie cum arăta „Burgtheater” din Viena, numai la Oraviţa o pot face, vizitând Teatrul Vechi „Mihai Eminescu”  ale cărui clădire şi arhitectură imită la scară mai redusă vechea clădire din Viena. Cum teatrul vienez a suferit, din 1890, foarte multe modificări în timp, astăzi, „originalul” cu farmecul de altădată se poate vedea  în Banatul Montan, la Oraviţa, pe strada Mihai Eminescu, nr. 18.

Clădirea teatrului umple de uimire pe vizitatori prin stilul, frumuseţea şi bogăţia sa arhitecturală şi decorativă şi rămâne o mărturie peste timp a artei barocului târziu, deoarece nu s-a modificat de la ridicarea teatrului şi inaugurarea sa oficială din toamna anului 1817, în prezenţa familiei imperiale de la Viena, Francisc I de Austria şi Carolina-Augusta.

 

Despre istoria Teatrului Vechi „Mihai Eminescu” din Oraviţa însă nimeni nu poate vorbi mai bine decât domnul Ionel Bota, directorul de acum al teatrului şi ghidul celor care îi sunt oaspeţi:

            „Noi suntem Teatrul Vechi Mihai Eminescu, denumirea de <<teatru vechi>> însemnând trimiterea la prioritate, fiind cel mai vechi teatru din România şi primul edificiu construit  într-un astfel de scop, să găzduiască spectacole de teatru şi de muzică. <<Mihai Eminescu>> pentru a marca prezenţa marelui poet român la Oraviţa, la sfârşitul lunii august 1868, în trupa de teatru a lui Mihail Pascaly. Din trupa de atunci făcea parte şi tânărul poet în dublă calitate: de secretar II al lui Pascaly pentru scrisul lui frumos şi sufleorul trupei. Clădirea aceasta nu s-a născut, desigur, dintr-un capriciu al oamenilor locului, după cum locul – oraşul Oraviţa – nu a fost ales nicidecum întâmplător pentru înălţarea acestui templu al Thaliei.  

            Într-o Oraviţă prosperă şi extrem de importantă economic după cucerirea Banatului de către imperiali (1716-1718), tradiţia spectacolului de teatru în Oraviţa e mai veche decât data inaugurării edificiului unicat. La sfârşitul secolului al XVIII-lea sunt intense prezenţe ale unor trupe profesioniste care montau spectacole muzicale şi de teatru pe scene improvizate, aşa cum a fost trupa din Viena, condusă de Antonius Eintrag, care vine în 1763 să se producă pe o scenă improvizată de la hanul de poştă al Oraviţei. Tradiţia artei dramatice a coloniştilor mineri se armonizează cu vocaţia şi iubirea ţăranului bănăţean autentic, paorului, pentru  cultură şi tot ce-i frumos, pentru teatru, chiar dacă îl recepta în forme uneori rudimentare.

            În anul 1783, când  Peter Eirich încropise o scenă într-unul din saloanele hotelului său, Coroana, se formează cel dintâi nucleu al diletanţilor orăviţeni (este numele dat neprofesioniştilor) în teatru. Pasiunea pentru spectacol de teatru şi  muzical, care a cuprins nu doar elita intelectuală, ci şi alte categorii sociale, va fi cultivată şi mai mult odată cu înfiinţarea Clubului Diletanţilor, în anul 1806.

            Ideea de a se ridica un edificiu teatral se naşte de la primul grup de colonişti trimişi de la Viena, îndeosebi în mentalitatea femininelor. Acest lucru se poate explica avându-se în vedere „principiile” funcţionarismului austriac. Viena trimitea un specialist, în cazul nostru, în minerit şi metalurgie, care nu se mai întorcea în capitală sau în oraşul de unde a fost trimis, şi urma ca el însuşi să-şi stabilească <<dinastia>> familiei. Aşa s-a născut circulaţia ideii de a avea un teatru zidit, încă din anul 1770, şi s-a transmis de la o generaţie la alta de colonişti. A existat chiar o aprobare a Vienei pentru un edificiu teatral din anul 1775, însă ideea cade şi este reluată cu intensitate începând cu anul 1815.

            Din toamna anului 1815, Viena pregătea serbările dedicate centenarului eliberării provinciei Banat de sub administraţia otomană. În acea perioadă, consilier al Tezaurariatului monetar-minier, cu sediul la Oraviţa, era Prokop Lhotka von Zmislow, unul din prietenii personali ai împăratului Francisc I de Austria. Prin relaţia directă a acestuia cu Casa imperială, orăviţenii relansează, prin hârtii scrise, ideea de a ridica un teatru, care câştigă adeziunea împăratului. Totodată, la iniţiativa Uniunii diletanţilor se face coletă publică pentru strângerea banilor pentru construcţia teatrului. Primele sume se adună la balul din decembrie 1815 şi apoi suma cea mai mare se strânge la 24 martie 1816, de la persoane particulare din toate categoriile sociale şi etniile trăitoare în Oraviţa. Odată găsiţi banii, s-a trecut la alegerea locului pentru clădire – pe flotaţia minei Thalia. Coincidenţă sau nume predestinat!

            Clădirea este gata încă din toamna anului 1816. Mai mult, se fixează ca inaugurarea ei să fie la 1 iulie 1817. Dar şi la vremea aceea, ca şi-n vremea noastră, funcţiona o maladie de caracter cu care omul se naşte, depinde ce conjuncturi o ajută să se dezvolte: atunci când unul ridică ceva, şapte se trudesc să dărâme. Aşa apar delaţiunile pe masa împăratului de la Viena împotriva lui Prokop Lhotka von Zmislow şi a fraţilor Ion şi Dimitrie Constantini, toţi trei titularii listelor de coletă publică, precum şi împotriva arhitectului clădirii, Ion Niuni, care era tot aromân.

            Cum împăratul dorea să participe la inaugurare, ca să nu greşească, el trimite un consilier în fruntea unei comisii de anchetă, care se desfăşoară aproape două luni de zile. Deoarece nu se adevereşte nimic din cele spuse în anonimele trimise, se stabilesc alte zile de inaugurare: 5 şi 7 octombrie 1817. Totuşi, din prudenţă, Curtea imperială a publicat itinerarul bănăţean ca o călătorie de nuntă pe traseul de la Bozovici, în Ţara Almăjului, până la Sasca Montană, cu două opriri la Oraviţa. 

            Astfel de opriri se realizează în serile de 5 şi 7 octombrie 1817, când o trupă de diletanţi locali au montat două piese. Francisc I de Austria şi Carolina-Augusta au asistat la cele două spectacole, din loja oficială a balconului I, loja din stânga, cum se priveşte din sală spre scenă. În prima seară, de 5 octombrie 1817, se prezintă spectacolul cu piesa în trei acte „Gelozia umilită” de Johann Franul von Weissenthurm, iar în a doua seară, aceeaşi trupă a dat spectacolul cu piesa „Cununa de lauri sau puterea legii” după piesa lui Friedrich Wilhelm Ziegler. Banii adunaţi de la ambele spectacole au fost donaţi „Fondului Săracilor” ca un act de caritate. Din păcate pe nici unul din afişe nu s-a dat numele artiştilor, ci doar personajele jucate. Suita imperială a fost constituită din 77 persoane inclusiv contele von Bombelles de la care s-au păstrat notiţele acestui eveniment, pe care le-a cercetat istoricul bănăţean Costin Feneşan.

            Deşi au fost 12 restaurări de la inaugurare şi până astăzi, tot ceea ce au văzut ochii participanţilor la inaugurare văd şi ochii vizitatorilor de astăzi, inclusiv butaforia interioară, totul având amprenta barocului târziu sau barocului vienez.

            Pe baza unor contracte între oficialităţile locale şi trupe profesioniste, pe scena teatrului avem o prezenţă totalmente europeană. Dacă ne putem pune imaginaţia în lucru şi ne gândim la harta Europei,  pe scena teatrului de la Oraviţa au fost trupe de la vest, din Alicante, la est, din Sankt Petersburg şi Moscova, şi din centrul Europei, din Mitteleuropa, din Budapesta şi Belgrad, dar şi cu prezenţe numeroase din Viena, în speţă de la Burgtheater, din Graz şi Innsbruck. Apoi, de la nord, din Paris, Berlin şi München, la sud, din Verona, Milan, Torino şi Roma.

             La Oraviţa putem vorbi de un multiculturalism activ practicat aici prin spectacole montate de asociaţiile locale pe etnii, dar şi prin spectacole comune care începeau la ora trei după amiază şi se încheiau seara la ora zece, cu mici pauze, totul într-o ordine bine stabilită. Mai întâi, în limba germană, apoi în limba maghiară şi în final în limba română iar, câteodată, în limba sârbă.

            În ceea ce priveşte prezenţa unor capete încoronate, aş sublinia vizita familiei regale a României, în iunie 1933. Carol al II-lea şi, pe atunci, voievodul Mihai de Alba Iulia, au stat în aceeaşi lojă unde a stat şi familia imperială în 1817. Pe scena teatrului, actualul rege Mihai a primit titlul de „Cnez de Banat”. 

            Faţă de primele fotografii  păstrate cu clădirea teatrului, putem vorbi astăzi de câteva „noutăţi”.

            O primă noutate sunt scaunele care au înlocuit laviţele de la inaugurare, în urma restaurării din 1893. Sunt aceleaşi de atunci şi până astăzi, doar catifeaua roşie se reînnoieşte la fiecare restaurare.  Scaunele au fost lucrate fin în lemn curbat din amarant,un lemn exotic la modă în acea perioadă,  de către firme din Viena şi Vrseć.

            O altă noutate a fi schimbarea structurii de rezistenţă a clădirii care, până în 1873, era numai din module de lemn. Atunci  specialiştii reşiţeni experimentau un nou oţel care, în nomenclatorul tehnic, exista la poziţia 24. Aşa au fost înlocuite  traversele, coloanele şi semicercul de sprijin cu grinzi din oţel de profil I, iar marca „Resicza 24” se poate vedea şi astăzi. Nu mult mai târziu, Eiffel, având prieteni şi colegi printre specialiştii reşiţeni, cere reţeta, la fel cum face şi cu cei din Graz, şi pe baza celor două reţete, la uzinele franceze, pune în aplicare câteva montaje pe care le încastrează apoi în turnul din Paris; asta ar fi desigur un prilej de orgoliu pentru reşiţeni, pentru bănăţenii din Banatul de munte.

            O ultimă noutate ar fi candelabrul din sală. Mulţi vizitatori nu se lasă până nu explicăm unde este „originalul”. Nu se poate vorbi de un singur candelabru. Cel de astăzi este al 4-lea din istoria clădirii. Primul candelabru a fost girandolă banală cu o tijă lungă care, pe un sistem de scripeţi, cobora pentru schimbarea lumânărilor şi, apoi, pentru schimbarea lămpilor. El a fost demontat în 1911 şi dus la Biserica Albă, atunci oraş al provinciei bănăţene. În locul lui, respectând în mare măsură modelul iniţial, o firmă locală a instalat un al doilea frumos candelabru.

             La 3 august 1919, atunci când armata română a intrat concomitent în Budapesta, Timişoara, Lugoj şi Oraviţa, candelabrul a fost luat de un ofiţer al armatei sârbe aflate în retragere care l-a dus cadou familiei lui în Belgrad.  Acum el este împărţit în trei părţi în Serbia, una fiind într-o clădire din Vrseć. În perioada interbelică, tot o firmă locală a montat  cel de-al treilea candelabru care, punându-ne imaginaţia la lucru, arăta ca cel de astăzi, însă multiplicat de 5 ori, fiecare parte coborând piramidal tot mai mare. Acest candelabru a fost dus la Timişoara, atunci când s-au înfiinţat regiunile şi municipiul de la pustă era reşedinţa Regiunii Banat. Şi ca să nu fie supărări pentru localnici, firma Guban din Timişoara realizează un alt candelabru, cel existent şi astăzi în teatrul orăviţean.

            De-a lungul timpului, pe scena celui mai vechi teatru din România au jucat o lungă şi strălucită pleiadă de trupe şi artişti ale culturii româneşti ca: Trupa Mihail Pascaly (1868), Teatrul Naţional Bucureşti condus de Matei Millo (1870), Trupa G.A. Petculescu (1878), Ansamblul dramatic Zaharia Bârsan (1906), Ansamblul Constantin Nottara (1924),Teatrul Cărăbuş cu Constantin Tănase (1928), George Enescu (1931).

              La Oraviţa, s-a cântat pentru întâia dată pe scena unui teatru zidit opereta „Crai nou” de Ciprian Porumbescu (la 7 ianuarie 1889) şi, tot aici, muzica lui Mozart este cântată pentru prima dată  în spaţiul cultural românesc[Bota I., 2003, 2005].

Before entering the theatre building, look for a few moments at the facade and the exterior of the building. The building of the theatre was erected according to the plans and guidance of the architect Ion Nioane, an Aromanian from Oraviţa and a graduate of the Academy of Vienna.

The building is not only beautiful as a jewel, but also a solid stone edifice, erected for eternity, with the purpose of enlightening the mind and the soul by art and culture, to bring people beauty and joy. It has a length of 33 m and is 15 m wide, being built on two levels.

The façade is demarcated into three areas crafted in a particular way in the style of the late Baroque art: the central façade and the left-right lateral facades, on both sides of the main façade. The central façade is positioned in front in relation to the lateral one and has four columns with three front bolts facing the street and two lateral ones. The space above the columns is equally divided by three rectangular windows, with panes of glass, in crossed octopartites. Instead, on the side facades, the windows are hexagonal, both on the ground floor and on the floor.

The façade is closed at the top through a bi-triangular bend. It can be seen that the triangular front is double exposed: a small triangle engraved in a large one, both of them having a common base.

The three areas of the façade are demarcated by a double moulding made by an inventive dosine-cavity association, as a concave – convex double curvature that horizontally and alongside intersect the main façade and continue on the two extreme sides. The fancy of other decorative suggestions is given by the linear network that is horizontally arranged on the height of the columns of the main facade. The stripes leave for each column from the middle, six parallels, the seventh and the eighth being closed in the trapeze, above each column.             

At the entrance to the theatre lies the main hall for receptions or balls and the Museum of Cultural History Caras, with a book library and an old press collection. From the foyer, you enter the large hall on the ground floor and, using a lateral staircase you can go up to the balcony.

The theatre hall is the architectural pearl of the Viennese Baroque in the Banat culture and civilization, made by Ion Niuni’s colleague Ieronymus Platzger, according to the copies of the Vienna Burgtheater’s model. The theatre hall is wonderfully decorated by the Rococo-style Francisc Knee-style painter, inspired by the Viennese butaforium.

The hall has a semicircular shape, with both the ground floor and the balcony. The grand hall together with the balcony and the lodgings totals 191 seats.

The stage of the theatre is lined with roof decking planks and plastered on a cane support to ensure over time the acoustic enclosure’s environment, one of the great „secrets” of the theatre in Oraviţa. There is no need for microphones on the stage, because the existing acoustic system makes any produced sound propagate throughout the hall without any disturbances. Behind the scenes there are the cabins of the actors, and under the stage we can see the „cage” of the prompter, where Mihai Eminescu stayed in 1868.

And later, on the 5th of November 1931 the great George Enescu himself came on this stage, enchanting the Caras audience with his exceptional musical performances.

Looking at the interior decoration, you will see the authentic Baroque art, in which the predominant colour is golden yellow, with rich and tasteful inlays, making the most of the lights and shadows. The ornamentation is stylized in garlands and roses of golden pine cone, with left-to-right ribbons and vertically, ties and roses. It is a unique theatre for the lovers of cultural tourism.

Lasă un răspuns